Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193636

Dato: 23.09.2021

Barn skal ikke testes eller ta vaksine. Foreldreretten trumfer myndighetenes hysteri!