Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110648

Dato: 14.09.2021

Alle må lese seg opp på Nürnbergrettegangene! Var det ikke dette vi bekjempet i 1945?!