Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279432

Dato: 25.09.2021

Ett klart NEI til "Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2"