Høringssvar fra Beryl Utnes

Dato: 13.09.2021

Det bør være helt uakseptabelt å vidreføre denne loven.

La oss få tilbake våre menneskerettigheter umiddelbart.