Høringssvar fra Liv Roksand

Dato: 16.09.2021

Jeg sier nei til forslaget.

Jeg kan ikke se at det finnes smittevernfaglige begrunnelser for en slik forlengelse av forskriftshjemler. Det har ikke vært en bred offentlig debatt om dette høringsforslaget og høringsfristen er svært kort. Jeg viser til advokat Helge Morset som sier at myndighetene slik viser en grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettstaten og de prinsipielle sidene ved dette.

En ny regjering bør invitere til en bred offentlig debatt om fordelene og ulempene ved tiltakene i forskriftene og utvide høringsfristen.