Høringssvar fra Trond Gunnar Christiansen

Dato: 13.09.2021

Isolering av det Norske folk er totalt ulovlig, og jeg motsetter meg ethvert tiltak som skal iverksettes for å få gjennomført dette.