Høringssvar fra Lena ryhagen, hensveien 54a, 3516 Hønefoss

Dato: 24.09.2021

Jeg protesterer på myndighetenes inngripen i mitt privatliv!