Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 178117

Dato: 11.09.2021

Denne loven strider mot menneskerettighetene. Den tar fra oss friheten, den ødelegger psykisk helse for barn og unge. Den diskriminerer hvert menneske som ikke har koronasertifirkat.