Høringssvar fra Vivian Windvik

Dato: 24.09.2021

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessige og i strid med både Grunnloven og EMK.

Vi vet at smittevertiltak har begrenset effekt og kan i mange tilfeller gi flere negative konsekvenser for den enkelte.

Vi vet nå at Covid-19 har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus. Vi vet at vaksinerte også smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.

Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterlige ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok, vi vil få livene våre og ikke minst landets økonomi på skinner igjen!