Høringssvar fra Akupunktør Kari Wettermark

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag må forkastes