Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107824

Dato: 14.09.2021

Nei! Nei til denne forlengelse. Nå er det nok!