Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 198924

Dato: 23.09.2021

Å tvinge friske mennesker i karantene på 10 dager er sykeliggjøring, ekskludering, diskriminering, avsosialisering og isolering. Testregime av mennesker uten symptomer er et særdeles inngripende tiltak som ikke har hverken mål eller mening. Videre er det allmennkjent at etynolenoksyd som finnes i testene har kreftfremkallende stoffer i seg.

At våre politikere ikke beskytter oss er direkte sjokkerende.

Friske mennesker har aldri før blitt sett på som smittebærere. Det er en ørliten prosent av jordens befolkning som er syk av covid-19, og innenfor denne ørlille prosenten er det personer over 80 år som har dødd..Stopp med segregering. Stopp med covid pass!