Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 724923

Dato: 10.09.2021

Dette må stoppe nå, det har gått for langt. Vi er frie mennesker, og vi skal bevare våre grunnlovsfestet rettigheter.