Høringssvar fra Ragnhild Solheim

Dato: 24.09.2021

Jeg mener det er best at vi ikke forlenger de midlertidige forskriftshjemlene når det gjelder forebygging/overføring av SARS-CoV-2.