Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 275920

Dato: 25.09.2021

Jeg er 100% imot koronasertifikat. Slikt noe danner et sorteringssamfunn - og slik vil vi vel ikke ha det i Norge, hvor vi på alle andre nivåer vil ha likhet for loven, utgjevning av økonomiske forskjeller blant folk i Norge, null-visjon av diskriminering pga etnisitet, religion & legning, osv., osv...! Derfor også NEI til koronasertikat!!! Nei til tvang & diskriminering! Ja til frihet & likhet!