Høringssvar fra Mette Haugen

Dato: 10.09.2021

Åpne opp Norge nå!!

Regjeringen dreper fler med mrnainjeksjon og av selvmord, enn nytten for et virus domstoler nå bekrefter, ingen sakkyndige kan dokumentere . Siste domsavgjørelse var i Danmark aug.21

regjeringen bryter Norges grunnlov og menneskerettighetene.

Danmark skrotet testene regjeringen brukte 280 mill. på, fordi de er uegnet. Barn skal ikke vennes til et regime ala 1984, av Orwell.