Høringssvar fra Kjell Lund Gjerde

Dato: 21.09.2021

Dette forfslaget må forkastes fordi:

1. Disse kontroversielle bestemmelsene som skulle være midlertidige, ikke lenger er det, men forsøkes gjøres permanente, videreføres eller til og med utvides.

2. Høringsfristen er alt for kort, og det viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettsstaten og de prinsipielle sidene ved dette. Dette smaker av manipulering.

3. Vi ikke har en bred offentlig debatt om at myndighetene nå vil videreføre hjemler til innføring av passersedler og tilnærmet fengsling av norske borgere som krysser grensen, selv om de sier at det er svært usannsynlig at de vil få behov for hjemlene.

4. Det aldri har vært gjort konsekvensutredinger.

5. Feil bruk av PCR-testen (For mange cycler, eller forsterkninger, 45x) har ført til et fryktregime i folket som river og sliter i samfunnskulturen, der det skapes uro, dogmatisering, mobbing og stigmatisering, av selv de yngste.