Høringssvar fra Rolf Galgerud

Dato: 23.09.2021

Jeg mener at det er feil å forlenge de midlertidige forskrifter i smittevernloven.

Innføringen av de midlertidige forskriftene i 2020 var begrunnet med frykt for for stort press på sykehusene. Det ble understreket at dette var en midlertidig forskrift som skulle opphøre når regjeringen hadde fått oversikt over situasjonen. At man nå vil forlenge forskriften må tolkes slik at regjeringen fortsatt - ett og ett halvt år etter - ikke har oversikt.

Jeg kan ikke finne noen medisinske fakta som begrunner forslaget om forlengelse, kun en fantasifull oppkonstruksjon av en tenkt framtidig hendelse med store tall, men som sagt, uten begrunnelse i noen virklighet. Det at en vil forlenge forskriften nå, selv om det jo ikke på noen måte er fulle sykehus, tvert i mot, kan jeg kun tolke som et ønske om å gjøre innskrenkningene av lange demokratiske tradisjoner til en permanent situasjon.

Den korte høringsfristen, og tidspunktet for høringen - rett før valget, er etter min menig en undergravning av demokratiet, men det er vel lettere å regjere uten.