Høringssvar fra Anne Døvre

Dato: 23.09.2021

Jeg er imot å fortsette midlertidig forskriftshjemmel om koronasertifikat.

Det er få innlagt på norske sykehus pr I dag. 2 nye innlagt på intensivavdeling pr 21.09.2021.

Få blir alvorlig syke av viruset og det er derfor ingen grunn til å fortsette tiltakene som skulle være forbigående og akutte for å begrense en pandemi. Nå er vi forbi den akutte fasen etter min vurdering og jeg ønsker derfor ikke å forlenge disse tiltakene.

Vi har åpnet samfunnet mere og mere opp, og antall innlagte har holdt seg lave. Noe som også er en årsak til at vi ikke trenger akutte tiltak lenger.