Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 199831

Dato: 23.09.2021

På tide å stoppe med dette narrativet nå!!!

NOK er nok!!!!