Høringssvar fra Danni B T

Dato: 17.09.2021

- Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus. Det har man visst lenge, men hadde det vært like mye fokus på hvert enkelt individ som var blitt smittet i influensa sesongen hadde det vært like mye hysteri som ved denne pandemien.

- Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt og pågått altfor lenge, folket er lei. Hold dere til vask av hender og avstand 1m. Eneste tiltak som er logisk å ta med seg videre.

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine. Mange har takket nei og valgt og ikke være med i prøveprosjektet med disse vaksinene som ikke er ordentlig testet enda. Folk har fått underlige bivirkninger av å ha tatt vaksine som ikke er i nærheten av hva Corona kan gi deg. Hvorfor skal folk ta en vaksine som ikke forhindrer sykdom eller det å være smittebærende? Har det gått så langt at myndighetene ikke tørr å si den virkelige sannheten for å spare seg for å miste ansikt.

- Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er en stor vits og uten hensikt annet enn ved å kontrollere og overvåke det norske folk. Tvang på karantene hotell er også et inngripende tiltak som er helt unødvendig for folk som kan dokumentere fast bopel i Norge hvor evt hjemmekarantene kan utføres istedenfor. Risikoen for å bli smittet på et hotell, hvor potensielle smittebærere befinner seg på samme plass er faktisk mye større enn ved å ha karantene hjemme. Dessuten blir dette bare forskjellsbehandling av folk med/ikke coronapass da vaksinerte fortsatt kan smitte like lett som folk uten. Begynn å tenk logisk, dette begynner faktisk å bli en stor komedie. Få åpnet opp landet og gi friheten tilbake til det norske folk.

Jeg er helt imot forlengelse av denne forskriften.Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok.