Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120147

Dato: 14.09.2021

En slik utvidelse av forskriftsendring er ikke formålstjenlig. Jeg er imot utvidelsen!!!!!!!