Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145942

Dato: 17.09.2021

Jeg som privat person og borger her i Norge, mener jeg at smittevernlovene ikke skal forlenges. Dem bryter menneskerettighetene og påført mer lidelse enn det har hjolpet.
Vi er sosiale vesener, uten menneskelig kontakt blir vi traumatisert over mangel av menneskelig kontakt. Er man traumatisert så påføres det stress som kan være langvarig og kan også føre til nedsatt immunforsvar.

Det har desverre blitt at mennesker har mistet sin jobb (blitt permentert) fordi dem ikke kunne jobbe, for å begrense smitte. Det har ført til stress og mulig vært traumatiserende å oppleve som også kan føre til nedsatt immunforsvar.

Igjennom disse strenge tiltakene har det ikke vært fokus på mental helse, heller ikke fysisk helse. Og at treningssentre har vært stengt og mye innesitting. Vi er ikke skapt til å være hjemme og isolert over lengre tid, det er tortur for menneskehelsen.

Vaksinepasset har gjort situasjonen i Norge enda verre, med at nå plasseres Norge inn i to roller. Grønnt pass signaliserer som gullbarn, som får bevare sine rettigheter og rødt pass signaliserer som syndebukk som mister sine menneskerettigheter og blir påført unødvendig skyld.. Dette passet skaper splid og må stanses umiddelbart.