Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172148

Dato: 21.09.2021

Hva er det som skjer med vårt vakre land Norge?

Dette klasseskillet som nå planlegges gjennomført er helt uhørt!

Har vi ikke fremdeles rett til å bestemme over vår egen kropp og helse?


Et vaksinepass vil medføre vaksinetvang.

Er det ikke frivillig å vaksinere seg i Norge?

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og våre grunnleggende menneskerettigheter!

Dette kan sammenlignes med apartheid.

VI VIL IKKE LEVE I ET SEGREGERINGSSAMFUNN!

Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon bak den såkaldte lockdownen og dens påståtte effekt.

Det finnes ingen vitenskap bak A symptomatiske smittespredere.


De vaksinerte med symptomer kan være like mye smittebærere og kan fremdeles både bli smittet og smitte andre videre, så hva skal da dette passet være godt for?

Vaksinen beskytter heller ikke mot de muterte virusene og vaksinepasset vil da ikke ha noen trygghet i så måte.

Denne M-rna vaksinen/sprøyten er ikke testet godt nok og er fremdeles i eksperimentell fase. Skal virkelig mennesker tvinges til å putte noe i kroppen som potensielt kan ødelegge hele helsen og immunforsvaret for et virus risikoen for å dø av er 99,8%?

Skal man ikke kunne gå i matbutikken og hente medisin på apoteket uten å fremlegge vaksinepass?

Dette må stoppes nå og vi finner oss ikke i å miste demokratiet og få landet vårt overført til et diktatur med total overvåking og kontroll!

Dette lovforslag bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

Vær også klar over følgende:

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass, er samtlige eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter mot Nürnberg-kodeksen. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordninger.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk da vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke i forhold til å beskytte andre mot smitte.

All vaksinering innebærer en risiko. Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke endelig godkjente og vi har ingen kunnskap om langtidseffektene. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige og livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen og ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter.

Videre mener jeg at informasjonen fra myndighetene knyttet til vaksinering er misvisende og at flere arbeidstakere, f.eks. helsepersonell, nå blir presset til å vaksinere seg mot deres egen vilje.