Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193327

Dato: 23.09.2021

Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus og FHI sier det skal behandles som en vanlig influensa. Derfor ingen grunn til å stenge noe som helst.
Risikogrupper har i alle år tatt vaksine før sesongvirus og andre sykdommer de kan bli veldig syke av.
Vi er altså tilbake til normalsituasjonen.

- Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt (se sammenligninger mellom f.eks. Sverige og England).

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

- Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet og uforholdsmessig.