Høringssvar fra Walter Olsen-Ryum

Dato: 18.09.2021

Jeg går imot forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Dette fordi vi så hvordan landets politiske ledelse, representert ved tilnærmet alle partier, håndhevet smittevernregler under valgvaken ved årets Stortingsvalg. Klemming, kyssing, dansing, null fokus på 1-meters regel, ikke bruk av munnbind: Alt dokumentert av riksmedia.

Samtidig vet vi at næringsliv, kultur- og utelivsbransjen lider under de restriksjoner som faktisk enda gjelder, og politikerne på valgvaken viste i all tydelighet at de selv ikke etterlever sine egne pålegg. Likhet for loven er et viktig prinsipp i kongeriket Norge.

Jeg går derfor imot høringsforslaget, og ber regjeringen til å oppheve alle midlertidige restriksjoner, og åpne opp landet igjen. Basert på at politikerne ikke selv tror på, eller følger sine egne pålegg.