Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105815

Dato: 14.09.2021

Neii takk, den tidligere regjering med Erna Solberg og Norges helsemyndigheter, dette forslaget støttes ikke og bør trekkes av både prinsipielle og faglig grunner.

Dere foreslo dette 2 virkedager før et stortingsvalg (!!) med 10 dagers frist, det er uhørt!

Nå er den regjeringen som stod bak dette forslaget valgt ut, og vi får virkelig håpe det kan gi bedre tider. Det smitteverndiktaturet som tiltakene de siste to årene smaker av, er ikke faglig medisinsk forankret når man forsker i temaet og studerer hva høyst kvalifiserte leger, professorer og forskere sier. Det er mange nyanser som er tapt pga den enveiskjøringen som ennå gjelder i Norge.

Det smaker av manipulering når dette prinsipielt viktige forslaget legges ut når nasjonen er opptatt med et stortingsvalg, sammen med en urkort frist. Dette spesielt i lys av rundene før i år, med den ene høringen etter den andre, der instansen som informerer om viktige beslutninger synes lite interessert i å høre hva folket sier.

Dette forslaget bør trekkes prinsipielt, pga den respektløse datoen for publisering sammen med en urkort tidsfrist. I tillegg er det faglig sett et dårlig forslag og det lar jeg landets medisinske fagpersoner gå nærmere inn på. Det burde være åpenbart hvorfor dette må sies nei til. Det er medisinsk nybrottsarbeid å ha den smittevern-fokusen som religiøst er gjennomført i Norge over 18 mnd nå. Det sammen med feil bruk av PCR testen (45x, etc), har ført til et fryktregime i folket som river og sliter i samfunnskulturen, der det skapes uro, dogmatisering, mobbing og stigmatisering av selv våre yngste. Barna bør skjermes, ikke rives med i et fryktregime skapt av de av oss som skulle vært mer voksne.

Den nye regjeringen oppfordres på det sterkeste til å gjøre helt nye grep, på dette og andre viktige områder for landets ve og vel.