Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 653936

Dato: 10.09.2021

Nei! Nå får det fader meg være nok!