Høringssvar fra Ole Magnus Stene

Dato: 23.09.2021

Med informasjonen vi har tilgjengelig i dag er disse forskriftene og tolke som ren diskriminering, noe som er ulovlig.

Man vet at vaksinerte blir smittet og smitter videre. Det er ingen grunn til at det skal utøves forskjellsbehandling. På OUS var det i inneværende uke 9 registrerte coronatilfeller (vg.no). Alle fullvaksinert.

To fullvaksinerte personer innlagt i Molde etter å ha blitt smittet. Uvaksinert ansatt pekes på som syndebukk (nrk.no). Selv om smittekilden like gjerne kunne vært en fullvaksinert (tv2.no, 19.08.2021). Helsearbeiderne som var våre fremste hverdagshelter i 2020, pekes nå på som syndebukker.

Forskjellsbehandling fører til en utvikling vi ikke ønsker. Eksempelvis, det er meget trist å se hvordan dette har utviklet seg i Australia med tilhørende demonstrasjoner og uenigheter. Det er en utvikling vi ikke ønsker i Norge.

Når man etter 18 måneder med pandemi har underdødelighet i Norge så finnes det ikke lenger noen argumenter for å opprettholde forskriftene.

Sørg heller for å ivareta folkehelsen ved å oppfordere til og legge til rette for fysisk aktivitet og ordentlig kosthold. Samt fokus (absolutt ikke lovhjemmler) på enkle ting som håndvask og hold deg hjemme hvis du er syk. Frihet og valgmuligheter overgår alt annet når det kommer til å holde seg frisk og samtidig fungere som en god samfunnsborger.

Stans i tide. Det er nok nå.