Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 219926

Dato: 24.09.2021

Dette forslaget støtter jeg ikke, dette er tvang og brudd på menneskerettighetene og grunnloven og naturloven!!