Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 915418

Dato: 13.09.2021

Nei, sånn kan vi ikke ha det. Dette er brudd på menneskerettigheter og grunnlov!