Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148237

Dato: 17.09.2021

Jeg protesterer mot dette på det sterkeste!!!

Ole Reidar Lode

Siljan