Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 248029

Dato: 24.09.2021

Nå må det være slutt!!!!!!!!!!!!!