Høringssvar fra Nora Skilbrei

Dato: 24.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemmel kan ikke forekomme. Norge er en rettsstat. IKKE en smittevernsstat.