Høringssvar fra Johan Aleksander Johansen

Dato: 24.09.2021

Jeg er i mot at restriksjonene skal forlenges!