Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 496129

Dato: 12.09.2021

Nei til PLANDEMI. SLUTT EKSPERMENT MED FOLK.