Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104638

Dato: 14.09.2021

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler!! Dette gir grunnlag for diskriminsering og det er frihetsberøvelse fra folk som ønsker å avstå fra å ta en sprøyte med ny og og ikke tidligere utprøvd mrna teknologi.

Det dere driver med nå er GRUNNLOVSSTRIDIG og vi går mot slutten på personlig frihet og på et fritt land. Dette er feil vei å gå.

Minner om naturretten; "En rettslære som hviler på den forestilling at på grunn av sin natur og naturens orden har den levende kvinne eller mann opprinnelige umistelige, iboende, ukrenkelige rettigheter. Retten til liv, FRIHET og eiendom."