Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180144

Dato: 22.09.2021

Hei

Brudd på menneskerettigheter, grunnloven, terrorloven (om å spre unødig frykt i befolkningen) og brudd på nurenbergkodeksen, er lovbrudd som ikke skal forlenges lenger, under dekke av smittevernsloven. Mange er vaksinert, så fortsetter befolkningskontrollen, bør politi og advokater stille ansvarlige for koronahysteriet for retten.