Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102146

Dato: 14.09.2021

Det smaker av manipulering når dette prinsipielt viktige forslaget legges ut når nasjonen er opptatt med et stortingsvalg, sammen med en urkort frist. Dette spesielt i lys av rundene før i år, med den ene høringen etter den andre, der instansen som informerer om viktige beslutninger synes lite interessert i å høre hva folket sier.

Dette forslaget bør trekkes prinsipielt, pga den respektløse datoen for publisering sammen med en urkort tidsfrist. I tillegg er det faglig sett et dårlig forslag og det lar jeg landets medisinske fagpersoner gå nærmere inn på. Det burde være åpenbart hvorfor dette må sies nei til. Det er medisinsk nybrottsarbeid å ha den smittevern-fokusen som religiøst er gjennomført i Norge over 18 måneder nå. Det sammen med feil bruk av PCR testen (45x, etc), har ført til et fryktregime i folket som river og sliter i samfunnskulturen, der det skapes uro, dogmatisering, mobbing og stigmatisering av selv våre yngste. Barna bør skjermes, ikke rives med i et fryktregime skapt av de av oss som skulle vært mer voksne.

Forslaget må trekkes!