Høringssvar fra Berit Svanberg

Dato: 14.09.2021

Nei til å fortsette med alle koronarestrksjoner og tiltak - lenger enn til desember 2021. Risikogruppene er vaksinert, og prosenten vaksinerte temmelig høy. Covid 19 ingen trussel for folkehelsen. Å forsette med tiltakene/restriksjonene lenger enn desember 2021 er helt unødvendig, og en uforholdsmessig stor inngripen i menneskers liv og frihet i forhold til "gevinsten" for folkehelsen. Hvorfor ønsker man å skape en type fryktkultur ... hvor helsefremmende er det, må jeg spørre? Tiltakene/restriksjonene mer skadelig enn viruset.