Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147627

Dato: 17.09.2021

Mitt navn er Ivan Andre K Bravo og jeg er 100% imot endringer av smittevernloven.

Jeg er imot Koronasertifikat.