Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286203

Dato: 11.09.2021

Internering er en overtredelse av menneskerettigheter. Menneskerettighetsforkjemper Marius Reikerås kan hjelpe dere med å få et klart bilde av dette.

Frihet til bevegelse har vi hatt, har vi og vil vi alltid ha. Karantene, internering og koronapass på dette er frarøving av denne lovbundne friheten.

Dere får et klart "NEI" fra meg.