Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 199149

Dato: 23.09.2021

Jeg er imot dette