Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 945329

Dato: 13.09.2021

Jeg sier NEI til forlengelse av smitteverntiltakene !