Høringssvar fra Mona Andersen

Dato: 18.09.2021

Jeg mener at forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 bør opphøre umiddelbart. Grunnen til det er at vi ikke befinner oss i noen nødssituasjon med tanke på dette viruset. Så godt som ingen dør av viruset, og få er innlagt på sykehus. Slik har det vært i flere måneder nå. Vi er ikke i noen nødssituasjon som følge av SARS-CoV-2. Å kalle dette en nødssituasjon er fullstendig ute av alle proporsjoner. NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven!