Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180515

Dato: 23.09.2021

Befolkningen har sluttet opp om utrullingen av eksperimentelle vaksiner, som har forårsaket både død og skader, blant annet for å få sin frihet tilbake. Ingen forlengelse den midlertidige forskriften er nødvendig. Den er et brudd på menneskerettighetene, og må opphøre nå.