Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 544345

Dato: 13.09.2021

Covid er ikke lenger en trussel, hverken helsemessig eller i forhold til intensivkapasitet. Barna tåler den godt, opphev begrensningene, stopp vaksinering og la sjukdommen være en del av sjukdomskatalogen sammen med influensa.