Høringssvar fra Ivar Arne Kvamme

Dato: 22.09.2021

De Såkalte Korona Lovene er intet annet enn Grove Brudd på Menneskerettighetene, med formål å utøve Frihetsberøvelse og Kontroll av Befolkningen. De burde aldri blitt godkjent i et Land med et fungerende Demokrati og med Politikere med Moral og Anstendighet, om vi lever i et demokratisk styrt og Fritt Land så skal selvfølgelig Korona tiltakene avvises kontant nå og det med tilbakevirkende Kraft. Alt som er vedtatt i denne tiden tiltakene har vært aktive SKAL reverseres omgående.