Høringssvar fra Cecilie Stærnes

Dato: 24.09.2021

Bevisst unndratt valgkampen.

Forslaget legges til høring når valgkampen er over og det er to døgn til valget går av stabelen.
To dager før valget har regjeringen sendt ut til høring et forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3a og kapittel 4A, som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat. Forslaget går ut på å forlenge forskriftene til 1. juli 2022.
Fristen er som alltid i Erna Solbergs smittevernstat ultrakort – til 24. september.
På denne måten har regjeringen sørget for at smittevernregimet ikke er blitt noe tema i valgkampen. Med dette signaliserer regjeringen sin absolutte forakt for velgerne og for valgkampen.
For det Solberg-regjeringen med Nakstad og Guldvåg vil, er å styre Norge etter unntakslover i minst to år og fire måneder. Hvem var det som forespeilet oss det 12. mars 2020?
Demokratisk galskap
Husk hva som skjedde da statsminister Erna Solberg fremmet sin kriselov angivelig for «å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen» som det heter. Jurister advarte kraftig mot loven. Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt sier til VG:
«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»
Tvedt kaller forslaget «demokratisk galskap».
I lovforslaget, som trolig vil bli ekspressbehandlet av Stortinget, ber Solberg-regjeringen om en rekke fullmakter som vil gjøre det mulig å sette til side vanlige lover og forskrifter for å håndtere koronaepidemien. Dette vil i praksis gi en form for unntakstilstand i Norge, skriver Aftenposten.
Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. Han advarer kraftig mot regjeringas lovforslag. Til Dagbladet sier han:
– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet.

Hans Petter Graver, som er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo kaller kriseloven for galskap. Dette sa han på Dagsnytt 18 etter at lovforslaget ble kjent.

Kun Norge

Ingen andre land har hersjet med sine innbyggere - økonomisk, fysisk og psykisk - slik Norges regjering har gjort.

Innføringen og bruk av de midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 har aldri hatt flertall i befolkningen.

Det har heller aldri - og ikke nå heller - vært behov for et slikt dyptgripende tyranni av landets innbyggere, som gjennomført av regjeringen Solberg i de siste 18 månedene.

Nå er det slutt.
Det finnes ikke et eneste argument for å fortsette tyranniet.

Det er slutt på regjeringens og helsedirektoratets demonstrasjon av sitt ekstreme maktbehov.

Heretter skal folk over 70 få dø i fred og alle andre få nyte en normal influensasesong.
Helt uten at Norge gjenninnførerer historiens sykeste tyranni.