Høringssvar fra Karl Sigurd Berge

Dato: 11.09.2021

Nei. Dette er en nedbygging av demokratiet.